Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ συμμετέχει στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας / Μπαντ Χόννεφ, 3-6/11/2014

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ συμμετέχει στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας / Μπαντ Χόννεφ, 3-6/11/2014

Χαιρετισμός και εισαγωγική εισήγηση
Thomas Thomer, γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ), προϊστάμενος τμήματος Παιδιών και Νεολαίας
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

«Ολυμπισμός σε Δράση» είναι ένα Δημοκρατικό Σχέδιο Νέων

«Ολυμπισμός σε Δράση» είναι ένα Δημοκρατικό Σχέδιο Νέων

«Ολυμπισμός σε Δράση» είναι ένα Δημοκρατικό Σχέδιο Νέων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση".

“Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

“Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου “Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση, το οποίο προέκυψε από την Γενική Συνέλευση, έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Ρενατίνα Αθανασούλη
Γραμματέας:  Γιώργος Παλαμάρης
Μέλος:   Αλέξανδρος Σουβατζής

Σελίδες